Jste právě na : Home / Bastiony / Bastiony – ochranné valy plněné pískem

Bastiony – ochranné valy plněné pískem

Stejně jako gabiony, i bastiony mají identické ochranné a konstrukční vlastnosti, jsou však založeny na jiném principu. Gabiony se skládají z pozinkovaných sítí a formátovaného kameniva, zatímco bastiony se pro změnu skládají z kokosových sítí, skelné rohože nebo geotextilie. Vyplnění obstarává písek, případně kačírek, nejčastěji se však používá písek. Využití těchto prvků najdeme zejména v případech, kdy potřebujeme nutně vytvořit ochranný val v co nejkratším čase, například při očekávaném sesuvu půdy nebo při povodních. Tento prvek jsme v dobách velkých povodní nasazovali po celé ČR řádově na několika kilometrech a to na nejrůznějších řekách a v zaplavených oblastech.

Další možnosti použití bastionů určitě znáte z nejrůznějších her se zaměřením na simulaci boje, napřiklad paintball. Také se využívají jako tlumící prvky na střelnicích a nakonec je lze využít jako zákopový/valový materiál. Poslední zmíněný způsob se poprvé objevil během válek v 14. století.


V kategorii: Bastiony
Klíčová slova: Bastion