Jste právě na : Home / O gabionech / Gabionové vertikální zahrady

Gabionové vertikální zahrady

Gabionové vertikální zahrady

Pro vlastníky vertikálních konstrukcí je toto velice vhodná možnost, jak zužitkovat a vytvořit ideální zahrádku i v podmínkách, které nejsou ideální pro klasické nebo miniaturní horizontální zahrádky. Je samozřejmě potřeba brát v potaz, na jaké světové straně se konstrukce nalézá, a podle toho zvolit druhy rostlin, jejich typ a dobu růstu. Pro příklad můžeme rostliny rozdělit na pnoucí rostliny rostoucí směrem nahoru, dále na centrálně orientované a na rostlinstvo, které přepadává dolů nebo u kterého je možné směr růstu měnit operativně jako u rostlin pnoucích, ovšem s menším efektem.

Zejména v začátku zakořenění je potřeba pro usazení jakékoliv rostliny použít kořenový ochranný obal z geotextilie, aby se zemina co nejméně odplavovala. Takto upravené a předpřipravené rostliny je možné zakoupit nebo objednat v jakémkoliv zahradnictví. V případě, že vaše gabiony nebyly zakončeny cca 10cm vrstvou hlíny, která má za cíl připravit před deštěm základní prostředí pro budoucí zakořenění, je vhodné tak učinit ideálně na podzim a na jaře provést osazení rostlinstvem.