Jste právě na : Home / O gabionech / Gabiony pro úpravu řek

Gabiony pro úpravu řek

Gabiony však neslouží pouze jako dekorační materiál používaný na zahradách nebo jako dekorace domů. Použití těchto drátem vyplněných lomových kamenů může být i užitečné pro celou veřejnost – a to jako zpevňování vodních koryt. Gabiony se začaly hojně používat při odstraňování povodňových škod v roce 1997. Avšak tato technika zpevňování byla znama již o mnoho let dříve. Poprvé byly vybudovány roku 1960, jako opěrná zeď na řece Morávce.

 

Gabiony jsou nejčastěji navrhovány jako opěrné konstrukce, které mají za úkol bránit sesuvům půdy nebo jiného skalního materiálu. Podle použitých materiálů ke zpevnění „klece“ držící lomové kameny, lze dosáhnout velké trvanlivosti gabionů. V příznivém prostředí dosahuje životnosti až více jako 120 let.

Pro výstavbu gabionů v okolí vodních ploch se nejčastěji využívají tzv. „gabionové matrace“. Na rozdíl od klasických gabionů mají tvar nízkých plochých kvádrů s výškou do 30 cm. Tyto matrace jsou určeny především ke zpevnění břehů řek, toků a vodních nádrží. Matrace mohou být pokládány na dně nádrží nebo kanálů. Tyto matrace se nejčastěji využívají především jako nižší vrstva konstrukce, které se používají buďto pod nebo nad hladinou.

Matrace se skládají z plochých pletiv, které jsou vzájemně spojené úchytkami. Důležité je samozřejmě i správné umístění kamenů uvnitř matrace. Rychlé proudy v řekách nebo i kanálech, mohou s kameny pohybovat. Proto jsou stavěny gabiony tak, aby se co nejvíce zamezilo prázdnému prostoru uvnitř pletiva. Samozřejmě všichni z nás vědí, že kovové materiály pod dlouhodobým vodním nátlakem podléhají korozi. Gabiony, které se používají právě v okolí vodních ploch, mají i svou antikorozní ochranu. Takovou ochranou se myslí pletivo se zinkovým nebo hliníkovým povlakem a navíc i PVC povlakem.


V kategorii: O gabionech
Klíčová slova: gabion, Gabiony pro úpravu řek